Hajutyöskentely

Koulutuspolku

Hajutyöskentely

Hajutyöskentelyssä tavoite on opettaa koira etsimään jotain tiettyä hajua tai hajuyhdistelmää. Hajutyöskentelyn koulutuksessa opetamme koiralle aktiivista ja järjestelmällistä etsimistä. Tavoitteena on saada koira työskentelemään motivoituneesti ja itsenäisesti, etsien hajun lähdettä. 

Hajutyöskentelyä voi opettaa monella eri tavalla. Koiralle luonnollista on etsiä ruokaa, minkä takia sen avulla aloittaminen on tehokasta. Hajutyöskentelyä voi harrastaa omaksi iloksi tai edetä erilaisiin harrastuslajeihin (NoseWork, jäljestys, sienikoira ym.). Hajutyöskentelykurssit sopivat myös jo aiemmin esimerkiksi jäljestystä harrastaneille tehostamaan haistelua, harjoittelemaan häiriöitä sekä tarkentamaan esineilmaisua.

Kursseilla opetamme koiralle sekä aktiivista, että passiivista odottamista. Haistelun harjoittelu aktivoi koiraa tehokkaasti ja saattaa auttaa vähentämään käytöshaasteita. Hajutyöskentely sopii kaiken rotuisille ja ikäisille koirille.

Hajutyöskentelyn perusteet

Hajutyöskentelyn perusteet -kurssista kaikki alkaa. Ilman kunnollista perustaa voimme myöhemmässä vaiheessa huomata rakoilua ja jossain vaiheessa talo sortuu. Kaikkien koirien kanssa lähdemme ensin työstämään järjestelmällistä työskentelyä ja kohteiden haistelua, jolloin pohjat on jo tehty siinä vaiheessa, kun otamme varsinaisen kohdehajun käyttöön. 

Kurssilla opetamme koiralle aktiivista etsimistä. Tavoitteena on saada koira työskentelemään motivoituneesti ja itsenäisesti, etsien hajun lähdettä, alkuharjoituksissa ruokaa, myöhemmin harjoitushajuna toimii Kong tai namipiilo. 

Hajutyöskentelyn aloittaminen ruuan avulla on tehokasta, palkitsevaa ja työskentely on koiralle hyvin luontaista. Koira saa etsimistyöstä välittömän palkkion (löydetyn makupalan), jolloin hajujen työstämisen oppiminen on tehokasta. Kurssilla esittelemme koiralle myöhemmässä vaiheessa harjoituksia käytettäviä apuvälineitä, kuten hajupurkkeja ja niin kutsutun purkkiradan leikillisten harjoitusten avulla, jotta myöhemmissä ja teknisemmissä harjoituksissa ne ovat jo koiralle tuttuja.

Harjoituksissa yhdistyvät haistelu- ja hallintaharjoitukset. Etsintäharjoituksissa käytetään erilaisia etsintäkohteita, kuten kuormalavoja, laatikoita ja renkaita. Hajutyöskentelyn perusteet -kurssi sopii kaikille yli 5 kk ikäisille koirille, eikä mitään ennakko-osaamista tarvita. Kurssi sopii erinomaisesti myös seniorikoirille aktivoinniksi. 

Hajutyöskentelyn koulutuspolku

Hajutyöskentelyn perusteet (A) 5 kertaa
- aktiivinen ja passiivinen odottaminen
- etsimisen taktiikka, makupalojen etsiminen erilaisia kohteita käyttäen
- esitellään Kongit ja namipiilot
- erilaisten myöhemmin harjoituksissa käytettävien kohteiden esittely
- ilmaisuharjoitusten aloittaminen
- hallinta (palkkamerkki, istuminen, luvan saaminen, odottaminen)

Kurssilla opit:
- koiran elekielen lukemista
- hallittua työskentelyä yhdessä koirasi kanssa
- ohjaamaan koiraa etsintäalueella 
- antamaan koiralle työrauhan ja tukemaan sitä tarvittaessa
- hajujen liikkumisen perusteita

Hajutyöskentelyn jatko (B) 5 kertaa
- erilaisia etsintäkohteita (etsittävänä pelkkä lelu)
- ilmaisuharjoituksia
- häiriöhajuja etsintäalueella

Kurssilla opit:
- Ilmaisun kouluttamisen ja ohjaajan roolin
- Antamaan koiralle mahdollisuuden oivaltaa

Hajutyöskentelyn jatko (C) 5 kertaa
- kohdehajun valinta (Kong, eukalyptus, jokin sieni, tietty ihminen...)
- hajujen käsittely
- etsintätyöskentelyä hajulla
- ilmaisu liitetään uuteen hajuun
- pelkän kohdehajun etsimistä (ilman purkkia tmv.)

Kurssilla opit:
- koiran elekielen lukemista (pienempi kohdehaju)
- etsintätyöskentelyn ohjaustaktiikoita erilaisilla alueilla
- hajujen liikkumisesta ja koiran reaktioista hajuihin
- hajunlähteiden käsittelystä

Hajutyöskentelyn jatko (D) 5 kertaa
- ilmaisuharjoituksia
- erilaisten siirrännäisten käyttäminen
- häiriöhajuja purkkiradalla
- etsintäalueita ulkona/toisessa tilassa

Kurssilla opit:
- hajujen liikkumisesta erilaisissa tiloissa 
- koiran ohjaamista isommalla etsintäalueella

Erikoistuminen johonkin lajiin
- NoseWork
- jäljestys
- tunnistusetsintä
- henkilöetsintä
- avustajakoira

Räätälöidyt sisällöt koirakon ja tavoitteen mukaan.