Kurser och skolningar

Djurskolning med hjärta

Jag ordnar individuell skolning för en lättare vardag. Skolningen grundar sig på vetenskapliga forskningar. Skolning enligt hundens behov belönar både djuret och ägaren. 

Utbudet innehållet så fördigt paketerade kurser, privatskolning som skräddarsydda skolningar. Kurserna är delade enligt tema eller förhandskundkaper. En del av smågruppskurserna innehåller skriftliga hemövningsinstruktioner per e-post efter varje kursgång. 

Skolningar kan skräddarsys enligt individuella behov, så ta gärna kontakt. 

Jag ordnar skolning i bl.a. följande: valpkurs, vardagskunskaper, lugnhet, vardagslydnad, klickerträning, föremåls uttryckning, föremålssök, nybörjarspårning, fortsättningsspårning, stadssök, personsök, passering, luktarbete. 

Boka skolningarna i nätbutiken. 

Jag följer Suomen Eläintenkouluttajat ry:s etiska regler

Privatskolning

Privatskolningsens tema får du välja själv. Vi kan öva till exempel luktarbete, delar av lydnadsskolningens rörelser eller vardagskunskaper, såsom skötselåtgärder eller vänteuppgifter. Vi kan även göra muskelgympa eller berikning. Privatskolning lämpar sig inte för skötsel av beteendeutmaningar. 

Privatskolning lämpar sig utmärkt till exempel för reaktiva eller försiktiga hundar eller hundar som är känsliga för störningar, för då kan ett bra alternativ vara att öva i lugn och ro. Privatskolning är även ett bra alternativ för hundar som ännu inte kan vänta lugnt. Privatskolningen lämpar sig även utmärkt för en förare som spänner sig för gruppsituationer, dessutom övar vi i privatskolningen sådana saker som just du vill öva med din hund. 

Privatskolningen kostar 69 € / 50 minuter i företagets skolningsutrymmen och 79 € som hembesök eller i ett separat överenskommet ställe (innehåller resersättningar till högst 10 km från företagets adress, övriga faktureras 0,55 €/km). 

Du kan även boka en 30 minuters privatskolning i priset 38 €/gång. 30 minuters privatskolningar sker endast i företagets utrymmen i adressen Ekebyvägen 39, Sjundeå. 

Privatkurs (4 gånger):
144 €/ 30 min / 4 gånger (36 € / gång)

Alla priser innehåller mervärdesskatt 24 %.  

För att boka in privatskolningar kontakta info@elainkoulutuslinnea.fi eller 041-533 8962. 
Nästa lediga tider för privatskolningar är på hösten 2024, eller då nuvarande kunderna avslutat skolningen. 

Beteendeutmaningar

Då vi hanterar beteendeutmaningar undersöker vi hundens välmående samt beteenden som är utmanande för ägarens vardag. Beteendeutmaningar behandlas som privatskolningar, där vi lär oss om orsakerna till beteendeutmaningar och bygger upp en individuell behandlingsplan. Det är viktigt att gå till väga hund för hund, med hänsyn till hundens välbefinnande, varför beteendeutmaningar inte behandlas på distans eller i gruppträning.

Vid behandling av beteendeutmaningar tar vi hänsyn till hundens välmående helhetsmässigt och tar reda på vilka faktorer som belastar hunden i dess vardag och vad för slags åtgärder vi kan genomföra för att öka hundens allmänna välbefinnande.

Som beteendeutmaningar räknas bland annat passeringsproblem, koppeldragande, rädslor, svårigheter att bli ensam och överdriven upprördhet eller stress. 

Skötseln av beteendeutmaningar börjar med att fylla i blanketten för förhandsinformation. Efter detta träffar vi antingen i hundens hem eller i företagets skolningsutrymme. Första mötet räcker ca. 1,5 timmar. Vi diskuterar om svaren på blanketten och gör en plan för fortsättningen. I den skriftliga skötselplanen skrivs det som vi kommit överens om under mötet samt planen för fortsättningen. Skötselplanen skickas per e-post inom tre dagar av första mötet. 

I slutet av första mötet kommer vi överens om följemötet, som hålls inom två månader av första mötet. Under följemötet kollar vi hur övningarna gåt och ifall skolningsplanen behöver ändras.  

Paketet för skötsel av beteendeutmaningar innehåller:
- Förundersökningen
- Första mötet (ca. 1,5 timmar)
- Skriftliga hemanvisningar (skötselplanen)
- Följemöte (ca. 50 min)
- Distansstöd under två månader från första mötet (per e-post)

Paketet för beteendeutmaningar kostar 220 € i företagets skolningsutrymmen och 240 € + reseersättning i hundens hem (eller första mötet i hundens hem och följemötet i skolningsutrymmen). Tilläggsmöten 69 €/50 min i skolningsutrymmen eller 79 € + reseersättning som hembesök. Reseersättningen är 0,55 €/km. 

Alla priser innehåller mervärdesskatt 24 %.   

För att boka in paketet för skötsel av beteendeutmaningar kontakta info@elainkoulutuslinnea.fi eller 041-533 8962. 

Nästa lediga tider för sköltsel av beteendeutmaningar är på hösten 2024, eller då nuvarande kunderna avslutat skolningen. 

Skolningsutrymmet
Ekebyvägen 39, Sjundeå

Skolningsutrymmet är 29 m2 stort. Underlaget är en heltäckande matta

I utrymmet finns en stor spegel, TOKO-tillbehör samt andra skolningstillbehör. 

Temperaturen i skolningsutrymmet är ca. +20 grader. 

I utrymmet är det lätt att observera små detaljer. 

Skolningsutrymmet är beläget nära gränsen till Sjundeå och Kyrkslätt, nära stamväg 51.