Vardagskunskaper, 5 ggr, torsdag kl. 17, börjar 16.5

Kursen lämpar sig för dig som har en valp eller en vuxen hund. Kursen erbjuder hjälp för en trevligare vardag. Under kursen övar vi bland annat att avstå, sitta, vänta, att göra olika skötselåtgärder, aktiveringstrix samt grunder i att använda mål i hundskolning. Vardagskunskaper förstärker sambandet mellan dig och din hund.

På kursen ryms 3 ekipage. Övningarna hålls inomhus.

Kursen innehåller videoföreläsningen "Grunder inom hundskolning". Samt skriftliga hemövningsanvisningar efter varje kursgång. 

Tidpunkt: torsdagar kl. 17:00-17:50 (ca. 50 minuter per kursgång)
Kursdagar: 16.5, 23.5, 30.5, 6.6, 13.6
Plats: Ekebyvägen 39, Sjundeå, skolningsutrymmen

Kursens språk: huvudsakligen finska

Ersättande gången ordnas fredagen den 7.6 kl. 18. Du kan delta i ersättande övningen ifall du måste vara borta någon kursdag. Övriga frånvaron ersätts endast då läkar- eller veterinärintyg visas.

Kursdeltagarens respons:
"Ditt lugna sätt att jobba på samt all kunskap. Kan se olika hundars beteende men lagar upp en fungerande plan samt förstår sig på hundens olika beteenden."

"Uppskattat mail efter varje träning. Klart och tydligt vad man skall öva på."

125,00 €