Spårning nybörjarkurs, 4 ggr, fredag kl. 17:30, börjar 19.4.

En plats kvar

I spårning följer hunden lukten som människan lämnat efter sig samt hittar möjliga föremål personen lämnat. Hundarna använder markvittring och söker lukt med nosen mot marken. 

Under kursen lär vi hundarna leta och markera föremål, lär hundarna använda sitt luktsinne samt gör olika spår. På kursen gör vi övningarna i hundens takt och enligt tidigare kunskaper.

Varför börjar vi med föremål? Då vi börjar med att lära hundarna föremål bygger vi upp en form för belöningar. Spårning är naturligt för hunden och hundarna lär sig det snabbt. Föremålen har inte likadan naturlig betydelse för hundarna så detta ska övas in skilt. Därför är det logiskt att börja med föremålsövningarna. För föraren betyder finnandet av föremål att ni är på spåret och det kan vara lättare att hitta det röda trådet. 

På kursen ryms 4 ekipage. Första övningen hålls inomhus och 3 nästa utomhus. 

Kursen innehåller två videoföreläsningar:
Skolningens grunder (ca. 30 min, på finska)
Spårning (ca 25 min, på finska).

Tidpunkt: fredagar kl. 17:30-18:30
Kursdagarna: 19.4, 26.4, 10.5, 17.5 (observera att vi inte övar 3.5)
Plats: Första gången Ekebyvägen 39, Sjundeå och resten Sjundeå och Kyrkslätt (noggrannare platser ges i kursbrevet)

Skolare: Linnea Skogberg (läs mera om skolaren)

Kursens språk: huvudsakligen finska.

Kursen kan även betalas med Smartum, Edenred och Epassi. 

Under kursen kan du ersätta en kursdag. Ersättande kursdagen ordnas fredagen den 24.5 kl. 19:15. Övriga kursdagar ersätts ej. 

124,00 €