*Bokning: Luka del 2 / Lydnadsskolning, 4 ggr, torsdag kl. 18, börjar 11.4

Målet med lydnadsskolning är en glad, lydig, lycklig och välmående hund. Kursen lämpar sig för hundar i alla åldrar och nivå. Lydnadsskolning är inte allvarlig hårklyvning, utan roligt samgänge med hunden. Skolning förbättrar även lydnad i vardagen.

På Lydnadsskolningskursen övar vi rörelser från lydnadsproven (TOKO), såsom att vänta, följa, ligga från rörelse samt inkallning. Dessutom övar vi på att belöna hunden effektivt samt goda samarbetskunskaper. Kursen lämpar sig även för dig som har BH-provet eller Rally-Toko som mål. 

Du kan läsa mera om lydnad (TOKO) som tävlingsgren på finska:  https://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/kokeet-ja-kilpailut/tottelevaisuuskoe

I kursen hör två videoföreläsningar: "Grunderna inom hundskolning" och "Mikä Toko?" samt skriftliga hemövningsanvisningar per e-post. 

På kursen ryms 3 ekipage. Övningarna hålls inomhus. Kursen lämpar sig för hundar i olika stadier, även som fortsättningskurs för tidigare likadana kursen. 

Tidpunkt: torsdagar kl. 18:00-18:50 (ca. 50 minuter per kursdag)
Kursdagar: 11.4, 18.4, 25.4, 2.5, 16.5, 23.5, 30.5, 6.6, 13.6 (observera att vi inte övar 9.5) 
Plats: Ekebyvägen 39, Sjundeå, skolningsutrymmen

Ersättande gångerna ordnas fredagen den 24.5 kl. 18 och fredagen den 7.6 kl. 18. Du kan delta i ersättande gångerna ifall du måste vara borta någon kursdag. Övriga frånvaron ersätts endast då läkar- eller veterinärintyg visas.

100,00 €