*Bokning, Hilda: Efterspaningsgrupp, tot. 15 ggr, måndag kl. 19:15, börjar 5.8

I efterspaningsgruppen övar vi på att söka människor med luftvittring i olika omgivningar. I gruppen övar ekipage i olika nivåer, allt från nybörjare till längre hunna. Du kan komma med i efterspaningsgruppen i vilket skede som helst. 

Efterspaning är rolig kurragömma med hunden, där hunden får använda sitt viktigaste sinne: luktsinnet. I efterspaningsgruppen övar vi på att söka människor i olika miljöer, att möta olika målspersoner samt olika gömmor.  

Efterspaning av människor lämpar sig för hundar i alla ålder och ras, och inga förhandskunskaper krävs. I efterspaningsgruppen gör vi övningarna enligt varje hunds egen nivå. Kursen lämpar sig även för dig som tidigare övat efterspaning. 

Övningarna hålls ute. En hund övar åt gången huvudsakligen kopplad, medan de andra hundarna väntar i bilen eller i en bur. Två övningar hålls på ett staketerat område där hundarna får söka löst. 

Kursens hela summa för 15 gånger är 399 €. Första delen betalas vid anmälningsskedet och andra delen senare under hösten. Du kan även betala hela kursen på en gång. Tag i så fall kontakt info@elainkoulutuslinnea.fi 

I efterspaningsgruppen ryms 7 ekipage. Kostnaden är per hund, så ni kan komma på plats med hela familjen. Kursavgiften kan även betalas med Smartum

Frånvaron kan ersättas i personsök nybörjargruppen på söndagar eller ersättande övningen lördagen den 23.11 kl. 11:30. 

Till kursen hör två videoföreläsningar: grunder inom hundskolning samt  efterspaning (på finska).  

Tidpunkt: måndagar kl. 19:15 (1-1,5 timme per gång)
Kursdagar: 5.8., 12.8., 19.8., 26.8., 2.9., 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., 7.10., 21.10., 28.10., 4.11., 11.11., 18.11. (ingen övning 14.10)
Plats: södra Sjundeå och Kyrkslätt (noggrannare platser ges i kursbrevet) 

Skolare: Linnea Skogberg (läs mer om skolaren

Skolningens språk: huvudsakligen finska 

199,00 €