En gång: Efterspaningsgrupp, måndag 29.4 kl. 19:15

I efterspaningsgruppen övar vi på att söka människor med luftvittring i olika omgivningar. I gruppen övar ekipage i olika nivåer, allt från nybörjare till längre hunna. 

Efterspaning är rolig kurragömma med hunden, där hunden får använda sitt viktigaste sinne: luktsinnet. I efterspaningsgruppen övar vi på att söka människor i olika miljöer, att möta olika målspersoner samt olika gömmor.  

Efterspaning av människor lämpar sig för hundar i alla ålder och ras, och inga förhandskunskaper krävs. I efterspaningsgruppen gör vi övningarna enligt varje hunds egen nivå. 

Övningen hålls ute. En hund övar åt gången huvudsakligen kopplad, medan de andra hundarna väntar i bilen eller i en bur. Kursavgiften kan även betalas med Smartum, Edenred eller Epassi

Till kursen hör två videoföreläsningar: grunder inom hundskolning samt  efterspaning (på finska). 

Tidpunkt: måndagen den 29.4 kl. 19:15 (1-1,5 timme per gång)
Plats: södra Sjundeå eller Kyrkslätt (noggrannare platser ges i kursbrevet) 

Skolare: Linnea Skogberg (läs mer om skolaren

Skolningens språk: huvudsakligen finska 

28,00 €