Efterspaningsgrupp, 9 ggr, måndag kl. 19:15, börjar 22.4

I efterspaningsgruppen övar vi på att söka människor med luftvittring i olika omgivningar. I gruppen övar ekipage i olika nivåer, allt från nybörjare till längre hunna. 

Efterspaning är rolig kurragömma med hunden, där hunden får använda sitt viktigaste sinne: luktsinnet. I efterspaningsgruppen övar vi på att söka människor i olika miljöer, att möta olika målspersoner samt olika gömmor.  

Efterspaning av människor lämpar sig för hundar i alla ålder och ras, och inga förhandskunskaper krävs. I efterspaningsgruppen gör vi övningarna enligt varje hunds egen nivå. Kursen lämpar sig även för dig som tidigare övat efterspaning. 

Övningarna hålls ute. En hund övar åt gången huvudsakligen kopplad, medan de andra hundarna väntar i bilen eller i en bur.

I efterspaningsgruppen ryms 6-7 ekipage. Kostnaden är per hund, så ni kan komma på plats med hela familjen. 

Kursen kan betalas antingen i en
del: 9 gånger = 253 € eller i två delar: 5 gånger = 140 € + 4 gånger = 113 € (totalt 253 €). Meddela gärna ifall du vill betala i två delar. Kursavgiften kan även betalas med Smartum, Edenred eller Epassi

Under våren ordnas en ersättande övning: söndagen den 2.6 kl. 11:30 du kan delta i ifall du varit borta någon övning. Övriga frånvaron ersätts endast med läkar- eller veterinärintyg.

Till kursen hör två videoföreläsningar: grunder inom hundskolning samt  efterspaning (på finska). Två övningar hålls i Kyrkslätt hundskog där hundarna får leta utan koppel. 

Tidpunkt: måndagar kl. 19:15 (1-1,5 timme per gång)
Kursdagar: 22.4, 29.4, 6.5, 13.5, 20.5, 27.5, 3.6, 10.6, 17.6
Plats: södra Sjundeå och Kyrkslätt (noggrannare platser ges i kursbrevet) 

Skolare: Linnea Skogberg (läs mer om skolaren

Skolningens språk: huvudsakligen finska 

253,00 €