Personsök, 5 ggr, måndag kl. 19:15, börjar 5.8

En plats kvar

I personsök övar vi på att söka människor med luftvittring i olika omgivningar. I gruppen övar ekipage i olika nivåer, allt från nybörjare till längre hunna. 

Personsök är rolig kurragömma med hunden, där hunden får använda sitt viktigaste sinne: luktsinnet. På kursen övar vi på att söka människor i olika miljöer, att möta olika målspersoner samt olika gömmor.  

Personsök lämpar sig för hundar i alla ålder och ras, och inga förhandskunskaper krävs. I efterspaningsgruppen gör vi övningarna enligt varje hunds egen nivå. Kursen lämpar sig även för dig som tidigare övat efterspaning. 

Övningarna hålls ute. En hund övar åt gången huvudsakligen kopplad, medan de andra hundarna väntar i bilen eller i en bur. 

I personsöksgruppen ryms 7 ekipage. Kostnaden är per hund, så ni kan komma på plats med hela familjen. Kursavgiften kan även betalas med Smartum

Frånvaron kan ersättas i personsök nybörjargruppen på söndagar i augusti eller september. 

Till kursen hör två videoföreläsningar: grunder inom hundskolning samt  efterspaning (på finska).  

Tidpunkt: måndagar kl. 19:15 (1-1,5 timme per gång)
Kursdagar: 5.8., 12.8., 19.8., 26.8., 2.9. 
Plats: södra Sjundeå och Kyrkslätt (noggrannare platser ges i kursbrevet) 

Skolare: Linnea Skogberg (läs mer om skolaren

Skolningens språk: huvudsakligen finska 

135,00 €